Image

Een andere kijk op ruimtelijke ordening nodig?

Volgens de politieke partij Lokale Realisten in de gemeenteraad van Gemert-Bakel is er in deze gemeente een andere kijk op de ruimtelijke ordening nodig. De partij wil gaan werken met zogenoemde gebiedsvisies, met daarin strakke lijnen, regels en beperkingen.

Een goed idee om daar eens over na te denken, vind ik. Want de huidige aanpak in Gemert-Bakel – met tal van uitzonderingen, aanpassingen, maatwerk per geval en al dan niet handhaven van de regels – kent een hoog ‘de ene keer wel en de andere keer niet’-gehalte. Met stapels zaken bij de bestuursrechter en de Raad van State tot gevolg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s