Image

Een gebed zonder einde: de N279


Als je er goed over nadenkt is het eigenlijk verbijsterend nieuws: sinds 2010 wordt er gewerkt aan plannen om de doorstroming op deze drukke weg aan de oostkant van de regio Helmond te verbeteren. En nu gaat het nog eens twee tot drie jaar duren voordat dit plan klaar is.

Daarna volgen nog alle juridische procedure die nodig zijn om dat plan te kunnen uitvoeren. En pas daarna kan met die uitvoering worden begonnen. Dat betekent, en dan schat ik het positief in, dat pas rond 2028 of 2029 de weg wordt aangepakt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s