Vrij terughoudend

We zijn in hier huis overwegend vrij terughoudend met de informatie die we op sociale media delen. Met het oog op onvoorziene en/of ongewenste gevolgen en vanuit het oogpunt van door de een wat meer dan de ander gewenste privacy hebben we daar onderling goede afspraken over gemaakt.

Op de foto’s op dit weblog zijn de meeste gezinsleden dan ook niet of nauwelijks herkenbaar. Op deze foto, gemaakt in een Brusselse pizzeria, ook niet. Maar toch staan we er alle vier op.

2013-02-10 20.37.52

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s