Image

Trickledown-economie: meer haver voor het paard


Twee knipsels uit de Volkskrant van vandaag. Het is crisis in Engeland sinds de nieuwe prime-minister Truss haar economische plannen bekend maakte: belastingverlaging voor de rijken.

De gevolgen: de waarde van het pond maakt een vrije val, de inflatie rijst de pan uit en de financiële wereld heeft het vertrouwen in de nieuwe minister-president nu al weer verloren.

Image

Peelhorst ook een Unesco-geopark?

Glen Coe

Toen we tijdens de afgelopen zomervakantie door de zeer indrukwekkende Schotse Highlands trokken, stuitten we in het noordwesten van dit gebied op een bordje ‘Unesco Geopark’.

Dat herinnerde me eraan dat er in De Peel een organisatie achter de schermen aan het werk is om ook voor het gebied boven de Peelrandbreuk zo’n status binnen te halen.

Hoe zou het daar mee zijn, vroeg ik me bij thuiskomst af, met die inspanningen. Het antwoord op die vraag staat vandaag in de krant en hier op de website.

Image

De teloorgang van de PvdA

Johan Fretz


Te veel overheid, te weinig vrije markt. Of te veel vrije markt en te weinig overheid. Het is oud-burgemeester Job Cohen die de vinger op deze plek legt in de documentaire What’s left van Johan Fretz over de teloorgang van de PvdA.

In de jaren negentig was er te veel overheid, volgens Cohen, en was het goed dat die rol wat ingeperkt werd. Maar we zijn met z’n allen doorgeschoten in de marktwerking en nu is er weer veel te weinig overheid.

Dat is volgens de PvdA’er – als ik hem goed begrepen heb – de belangrijkste reden dat de huidige problemen in ons land zo uit de klauwen zij gelopen. Het is ook de belangrijkste reden voor de teloorgang van de PvdA, stelt Fretz: de partij is de afgelopen decennia uit het oog verloren welke achterban ze vertegenwoordigde, waardoor de meeste kiezers (gillend) zijn weggelopen.

Interessante, zeer interessante documentaire zelfs, voor liefhebbers van de Nederlandse politiek.

Image

Europa en de Habsburgers: pappen en nathouden

Het beroemde reuzenrad in het Prater in Wenen.

Met veel plezier de afgelopen dagen het boek ‘Beter wordt het niet’ van journaliste Caroline de Gruyter gelezen. Daarin gaat De Gruyter dieper in op de geschiedenis van de Donaumonarchie Oostenrijk-Hongarije en de Europese Unie.

Het is een boeiende vergelijking, want de schrijfster ontwaart veel parallellen tussen beiden. Heel kort samengevat: zowel in de EU als in de Dubbelmonarchie – onder bewind van de in Wenen gevestigde Habsburgse keizers – was en is het constant pappen en nathouden.

Boeiend zijn bovendien ook alle verhalen, kenmerken en ontwikkelingen uit het Habsburgse rijk die De Gruyter aan de vergetelheid weet te onttrekken.

Tenminste: voor mij aan de vergetelheid. Want ik merkte dat de geschiedenis van dit deel van Midden-Europa toch wel een blinde vlek is mijn historische kennis.

Image

Naar een eenbaans Kasteel-Traverse?

Veel tijd en moeite om zich te verdiepen in hoe Helmond in elkaar steekt, heeft wethouder Arno Bonte nog niet genomen. Die tijd heeft-ie ook niet waarschijnlijk, want hij zit elke dag drie uur in de trein. Heen en weer reizend tussen zijn woonplaats Rotterdam en zijn werkplek Helmond.

Het realiteitsgehalte van zijn uitspraken vandaag in de krant – twee rijstroken op de Kasteel-Traverse met een maximumsnelheid van dertig kilometer – is in ieder geval nul komma nul.

Image

(Nog) Meer kritiek op het Engelse koningshuis


Gelukkig klinkt er de laatste dagen – tussen al het het halleluja-geroep – hier en daar wat mee kritiek door op het Engelse koningshuis. Gisteren attendeerde ik jullie daar al op. Terecht en hoogst noodzakelijk, in mijn ogen althans.

Vandaag breng ik graag onder jullie aandacht dat ook de New York Times eens in de financiën is gedoken van The Firm. Zeer interessant om te lezen wat Charles de laatste jaren allemaal uitgespookt heeft op dat terrein.

Daarnaast staat er in NRC van vandaag een interessant betoog over het (zeer positieve) imago van de koningin. Dat is in de ogen van journalist Sara Meuleman geheel en al te danken aan het beeld dat van haar wordt geschetst in de Netflix-serie The Crown.

Ook dat verhaal zet je wel aan het denken.

Image

Een schattig oud vrouwtje van 28 miljard


Net als de rest van de wereld zag ik op deze foto van koningin Elizabeth een schattig, breekbaar oud vrouwtje van 96. Sinds haar overlijden vorige week worden we overspoeld met niets dan loftuitingen aan haar koninklijke adres.

Daar staan gelukkig hier en daar ook wel enige relativeringen tegenover. Zaterdag via een ingezonden brief in de Volkskrant bijvoorbeeld, waarin de spijker op de kop geslagen wordt. En vandaag in de zeer lezenswaardige column van Peter de Waard.

De meest heldere context bij het overlijden van Her Majesty komt uit de koker van Quote vandaag. Dat brengt in beeld hoeveel kapitaal de Engelse koninklijke familie in de loop der eeuwen bij elkaar vergaard heeft. 28 miljard pond maar liefst.

Dat er dan mensen zijn die met droge vaststellen dat de koningin ‘elk verschil in afkomst oversteeg’, daar kan ik dan met mijn pet niet bij hoor.

Image

Het huis van de stad in wording


Het schiet al aardig op, de bouw van een nieuw Huis voor de Stad hier in het centrum van Helmond. Van verre zie je het stadskantoor- c.q. gemeentehuis-in-wording al boven de omgeving uittorenen.

Dat de bouwkosten door alle prijsstijgingen en de inflatie intussen flink oplopen, ondanks de verzekering van het gemeentebestuur dat het ons geen cent meer zou kosten dan het geplande bedrag (37 miljoen euro), dat laten we deze keer maar even buiten beschouwing.