Natte nascheiding…


Afschuwelijke term, natte nascheiding. Maar een met een nobel, zeer lovenswaardig doel. Het gaat namelijk om een techniek waarbij met behulp van enzymen restafval geschikt gemaakt wordt voor hergebruik. Doel: de hoeveelheid restafval terugdringen.

Toch is dit plan van afvalinzamelaar Cure niet onomstreden. De drie betrokken gemeenten – Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo -moeten gezamenlijk namelijk garant staan voor de bouw- en investeringskosten. Die worden geschat op een slordige 85 miljoen euro. Niet niks dus.

Vandaag in de krant een analyse van de huidige stand van zaken. Want een kort geding tussen Cure en concurrent Attero legt namelijk een bescheiden bommetje onder het plan, ongeacht de uitspraak van de bestuursrechter in deze zaak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: