Image

Onrust in Dierdonk over de plannen met de weg

In de wijk waarin ik woon is onrust ontstaan over de plannen met de autoweg N279: zorgt die aangepast weg straks niet voor een enorme barrière tussen de stad Helmond en de wijk. Terechte onrust, waar mijns inziens snel een reactie van de betrokken overheden op zou moeten volgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s